Ordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i BVC – Esbjerg Tirsdag d. 31.3.2015 kl. 19.00 i Seminariets Boldspilshal.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Evt. forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden.

Vel mødt ! 
På vegne af bestyrelsen
Allan Hamann Kjær
Formand BVC – Esbjerg