Klubben

BVC Esbjerg er stiftet i 1968, så det er en traditionsrig klub, der gerne vil både serie-, ungdoms- og KIDS-volley, samt holde det sociale i højsæde. Alle hjælper alle, og ingen får løn for det arbejde man yder i klubben. Så på den vis, er vi nok lidt unikke som klub. Og det er vi stolte af. Men produktet bliver ikke ringere af den grund. Vi kræver kvalitet i alle træninger og af alle vore trænere, som skal underskrive en trænerkontrakt, så forventningerne mellem træneren og bestyrelsen er tydelig beskrevet.
Vi er stadig en af de største enstrengede volleyballklubber i Syd- og Sønderjylland,og i sæsonen
2013/2014 talte BVC Esbjerg ca.100 medlemmer.

Begge vore første hold – både damer og herrer spiller i denne sæson i 2 division. Med undtagelse af sidste sæson, hvor begge 1 holdene var at finde i Danmarksserien, har BVC haft minimum ét hold repræsenteret i divisionsrækken i hele sin levetid ,- altså uafbrudt siden 1968. En stime vi er meget stolte af og en tradition vi er motiverede for at videreføre. BVC har altid haft en stærk social profil, hvor alsidighed, forskellighed og plads til alle har været nøgleord. Derfor er vores Mix hold en vigtig hjørnesten i klubben. I år har 20 – 25 spillere meldt sig til Mix volleyball i BVC, så der burde være et hold for alle der ønsker at spille volleyball i BVC-Esbjerg.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god BVC sæson.

Med sportslige hilsner
Pernille Guldberg Mikkelsen
Formand